SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT

10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT
 10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

Click here to edit subtitle

Misi & Visi

MISI 


Memberikan Pendidikan Yang Berkualiti Dan Menyeluruh bagi melahirkan Warganegara Cemerlang  Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 


VISI


Menjadi Sebuah Sekolah CemerlangPeringkat Daerah Pulau Menjelang 2012


FALSAFAH PENDIDIKAN SKDK


Pendidikan ialah memperkembangkan potensi murid secara berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara

 

PIAGAM SK DATO KRAMAT


Bahawa kami warga Sekolah Kebangsaan Dato Kramat dengan penuh tekad dan beriltizam berlandaskan Falsafah Pendidikan berjanji  untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut:-

 

Murid - Menyediakan program pengajaran dan pembelajaran yang terbaik berlandaskan Budaya    

               Ilmu bagi memenuhi kehendak pelajar, masyarakat dan negara.


               Memberi peluang dan layanan yang sama kepada setiap pelajar tanpa mengira latar

               belakang, agama dan keturunan.

 

Staf -    Menyediakan guru dan kakitangan yang berdisiplin, berdedikasi, beriltizam, 

               bertanggungjawab dan produktif.


               Menyediakan kemudahan yang selesa selaras dengan amalan pendidikan penyayang.


               Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan.

 

Waris -  Pihak sekolah sentiasa peka dengan kehendak dan keperluan ibu bapa.


               Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3 hari bekerja.

 

Kementerian Pelajaran - Memastikan setiap arahan pihak Kementerian Pelajaran diambil tindakan 

                                             segera selewat-lewatnya sehari selepas surat arahan diterima