SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT

10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT
 10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

Click here to edit subtitle

Carta Organisasi Pentadbiran

En. Harmizi B Mohamed

Guru Besar SKDK

 

Pk Pentadbiran

 

Pk Hem

 

Pk Koko

Enrolment Murid - sehingga 27 April  2017

TAHUN
 JUM MURID LELAKI
 JUM MURID PEREMPUAN
 JUMLAH
 PRA
 26
 24
  50
1
 47
40
 87
2
50
 35
85
3
51
  42
 93
 4
57
  39
 96
 5
42
  33
75
 6
50
   45
95
 JUM KESELURUHAN
323
258
581
Enrolment Guru 
  - sehingga 27 April 2017
 
JUMLAH GURU LELAKI
 JUMLAH GURU PEREMPUAN
 JUMLAH KESELURUHAN
10
35
  45
Enrolment Staff 
- sehingga 27 April 2017
 
JUMLAH STAFF LELAKI
 JUMLAH STAFF PEREMPUAN
 JUMLAH KESELURUHAN
 1
 5
 6
 

Profil Sekolah

Pokok pinang      = membawa maksud Negeri Pulau Pinang

Biru                        = keharmonian suasana persekolahan /pembelajaran

Oren                      = keazaman untuk terus berusaha sedaya upaya  

Tembok                = ilmu sebagai benteng daripada pengaruh gejala negatif
Bina Jaya              = membina insan yang berjaya berteraskan ilmu dan 
                                  pengetahuan

Lagu Sekolah - Bina Jaya

  Bermulanya Di Sk Dato Kramat

  Pulau Pinang

  Bersamalah Menuju Wawasan Negara

  Rukun Negara Kita

  Panduan Hidup Semua

  Menjadi Insan Yang Berkualiti

  Membina Ilmu Mulia

  Mendukung Cita-Cita

  Hidup Sempurna Berharmoni

  Bersama Kita Jayakan

  Tingkat Kecemerlangan

  Teras Bersatu Bina Jaya

  Moga Tuhan Rahmati

  Apa Yang Kami Tuntuti

  Harapan Nusa Bangsa Kami Junjung Tinggi

  Kepada Ibu Bapa Guru Pelajar Tercinta

  Moga Kejayaan Milik Kita

  Moga Kejayaan Milik Kita