SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT

10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT
 10150 JALAN PERAK, PULAU PINANG

Click here to edit subtitle

Dari Meja Pentadbir

ASSALAMUA'LAIKUM W.B.T DAN SELAMAT SEJAHTERA. 

 

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t. di atas keizinannya, maka lahirlah Laman Web Sek. Keb. Dato Kramat ini. Laman Web ini merupakan medan info untuk mendapatkan maklumat berkenaan sekolah ini.


Sekolah secara fizikal dan spiritualnya tidak terdiri dari pagar, bangunan, perkakasan, batu-bata sahaja malah 'rohnya' meliputi agenda warga pendidik, anak-anak malah melambangkan aspirasi masyarakat setempat yang pelbagai budaya dan alirannya. Maka, disinilah terletaknya kesepaduan dan kesepakatan semua ahli masyarakat untuk bersama-sama menzahirkan Falsafah Pendidikan Negara dalam iklim sekolah ini.


Berorientasikan Falsafah Sekolah yang menekankan perkembangkan potensi murid secara berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara harap dapat dijayakan. Saya amat berharap agar kejayaan yang kita kecapi dalam pelbagai bidang dapat dipertahan dan dipertingkatkan lagi seiring dengan misi sekolah Memberikan Pendidikan Yang Berkualiti Dan Menyeluruh bagi melahirkan Warganegara Cemerlang Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada semua warga SEK. KEB. DATO KRAMAT yang banyak memberikan idea dan sumbangan kepada sekolah ini.


Wassalam.


Harmizi B Mohamed


Guru Besar Sek. Keb. Dato Kramat